Jdi na obsah Jdi na menu
 


D K K - /H D/

 

   Dysplazie kyčelního kloubu (DKK) (heridatily dysplazi - HD), je onemocnění kostry, konkrétně kyčelního kloubu stehenní kosti a jeho jamky nacházející se v části pánevní kosti.

   DKK vzniká při nesprávném vývoji hlavice a jamky a nebo při laxním (volném) uložení hlavice stehenní v kloubní jamce. V obou případech dochází k nefyziologickému uložení kloubu v jamce, což má za následek nevhodný pohyb kloubu a vzniku dalších degenerativních změn na kloubu a jeho okolí (artritidy).

  DKK není vrozené onemocnění. Vrozená je predispozice k němu. Pro vývoj kyčelního kloubu jsou důležité první měsíce života štěněte, kdy jsou součásti kloubu dosud měkké, protože jsou tvořeny převážně chrupavčitou tkání. Působí-li na chrupavčité tkáně kyčelního kloubu síly, které překračují jejich elastický limit, kloub se stává nestabilní a dochází k inkongruenci kloubních ploch. Výsledný obraz DKK je tedy dán souhrnem vnitřních (zděděných) a vnějších faktorů životního prostředí (výživa, pohyb, ....)

  Dle stanov klubu chovatelů loveckých slídičů, se po dovršení věku 12 měsíců  provede rtg. dysplazie kyčelních kloubů. Každý jedinec musí být před zařazením do reprodukce zrentgenován a následně vyhodnocen veterinářem s oprávněním pro vyhodnocování DKK a doporučuje se, aby se chovatelé vyvarovali spojení mezi  dvěma pozitivními jedinci.(C a více)
.

                                Tabulka  DKK dle nomenklatury FCI

.

A

 

B

 

C 

 

D

 

E

Dle zákona na ochranu zvířat, nelze použít do chovu

0

negativní

 

1

hraniční 

 

2

lehký 

 

3

střední 

 

4

těžký