Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní hodnocení zadávané ve výstavním kruhu

 

Známky: je to systém podobný jako ve škole, od jedničky pro premianty až po dostatečnou pro ty psy, kteří se ne tak zcela podobají svému plemeni.

 

Výborná (V): tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi přibližuje ideálu popsanému standardem plemene a je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.
Velmi dobrá (VD): tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické.
Dobrá (D): toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady.
Dostatečná (Dost.): toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho.
Neoceněn (Neoc.): tak bývá hodnocen jedinec pro vady přechodného rázu
Vyloučen z posuzování (Diskvalif.): musí být jedinec s vadami, které standard taxativně uvádí jako vady vylučující, dále pak jedinci agresivní a vzhledem neodpovídající plemeni.
Odstoupil (Odst.): zapíše se do posudkového listu, pokud majitel psa nahlásí odstoupení z posuzování před zadáním známek a pořadí. Po vyhlášení ocenění a pořadí již není odstoupení možné

 

Jaké tituly můžete získat přímo ve výstavním kruhu? 

.

.

Vítěz třídy (VT)
zadává se jedinci oceněnému  známkou výborný 1 ve třídě mladých, mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů a veteránů a to pouze na výstavách oblastních.

Oblastní vítěz (OV)
zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd:  mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů a to pouze na výstavách oblastních.

CAJC - čekatelství šampionátu krásy mladých
může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně - ve třídě mladých. Zadává se na klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstavách Pozn.: na zadané čekatelství CAJC (nebo na jinak pojmenované vítězství ve třídě mladých, pokud se nezadává přímo CAJC) bývají navázány další prestižní tituly udělované této věkové kategorii: Světový vítěz mladých, Evropský vítěz mladých (či jiný sekční vítěz mladých), Evropský vítěz mladých VDH atd.

CAC - čekatelství českého šampionátu krásy
může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně - ve třídě: mezitřídě,  otevřené, pracovní, vítězů - šampiónů. Zadává se na klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstavách.
Pozn.: V zahraničí jsou na stejné úrovni tituly např. CWC (Polsko), CAC-VDH (Německo)... ale nemusí být zadávány v každé třídě! Záleží na podmínkách stanovených pro splnění šampionátu dané země.

reservní CAC 
může být zadáno výbornému 2 - psovi i feně - pokud byl výbornému 1 zadán CAC. Res. CAC se zadává ve  třídě: mezitřída,  otevřená, pracovní, vítězů nebo šampiónů. Zadává se na klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstavách.
Pozn.: jsou země, kde se res. CAC vůbec nezadává (např. Polsko) a jiné, kde naopak součet několika res. CAC může nahradit platný CAC (např. Slovensko).

CACIB - čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI
navrhuje rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborný 1 (CAC) ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a šampiónů.

reservní CACIB 
navrhuje rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci - psovi i feně.

Klubový vítěz (KV)
podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu. Zpravidla se zadává nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence V1, CAC ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů.

Klubový vítěz mladých (KVM)
podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu, některé kluby ho však nezadávají. Zpravidla se zadává nejlepšímu mladému jedinci - psovi i feně.

Vítěz speciální výstavy (VSV)
zadává se nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence V1, CAC ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů.

Vítěz speciální výstavy mladých (VSVM)
zadává se nejlepšímu mladému jedinci - psovi i feně, na některých speciálních výstavách se však nezadává

Národní vítěz (NV)
může být zadán nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence V1, CAC ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů.

Nejhezčí veterán (Nej. veteran)
pes nebo fena z konkurence vítězů tříd veteránů.

Vítěz plemene (BOB)
nezadává se na oblastních výstavách. Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence všech CAJC a podle typu výstavy z konkurence klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen.
Na mezinárodní výstavě do soutěže o BOB postupují všichni držitelé CAJC + pes i fena s titulem CACIB. Pokud se jedná o národní výstavu bez zadávání titulu Národní vítěz, postupují do soutěže o BOB všichni CAJC a CAC.

Vítěz skupiny FCI (BIG)

 je titul zadávaný na výstavách národních a mezinárodních a označuje vítěze skupiny

Vítěz výstavy (BIS)

 je titul označující vítěze výstavy - Best in Show